Książka o pozłotnictwie Engelman

Książka o pozłotnictwie Engelman

Zdzisław Engelman - Pozłotnictwo
wydawnictwo Testori, Zielona Góra 2005
Książka jest pozycją dotyczącą pozłotnictwa w dokładnym i profesjonalnym ujęciu.


Wydawnictwo to ujmuje zagadnienia pozłotnictwa w szerokim zakresie - od informacji historycznych poprzez stare techniki i receptury, stosowane materiały, wskazówki praktyczne, sposoby złoceń przez platerowanie, pozłacanie introligatorskie - do renowacji i konserwacji złoceń.
Książkę wzbogaca słowniczek zawierający encyklopedyczne objaśnienia terminów ujętych w publikacji oraz słowniczek wyrażeń obcojęzycznych.

Zamysłem autora było stworzyć opracowanie skierowane zarówno do profesjonalistów jak i do osób zaczynających zgłębiać dziedzinę pozłotnictwa.