Cement pucolanowy

Cement pucolanowy

Mieszanka cementów pucolanowych o bardzo niskiej zawartości soli rozpuszczalnych, do zapraw hydraulicznych w mieszankach ze zwykłym wapnem i hydraulicznym.

CHARAKTERYSTYKA FIZYKO-CHEMICZNA:

Wygląd: szary proszek
Granulacja: 90% < 63 µ