Kwarc

Kwarc

Czysty piasek kwarcowy stosowany jako obojętny wypełniacz do zapraw naturalnych i syntetycznych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE:

Wygląd: białawe ziarenka
średnica ziaren: 0,1-1,3 mm
twardość w skali Mohsa: 7
pH: 7