Gibs alabastrowy

Gibs alabastrowy

Naturalny gips o doskonałych właściwościach, stosowany do odlewów i innych prac artystycznych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE:

Wygląd: biały proszek
Twardość wg Brinella: 62 N/mm2
Stosunek woda/gips: 1,82 kg/l H2O
Czas utwardzania: ok. 2-4 min.
Czas całkowitego związania: ok. 30 min.
Rozszerzalność: 0,26%