Polyfilla exterior

Polyfilla exterior

Kit do uzupełnień na zewnątrz, niezawierający azbestu, odporny na wodę. Do uzupełnień dużych i małych ubytków, pęknięć, wyrównywania ścian na zewnątrz. Posiada wysoką trwałość, po wyschnięciu może być szlifowany. Miesza się z wodą w stosunku: 2,5 cz. preparatu 1 cz. wody, nakłada się w przedziale temperatur 5-30°C.

CHARAKTERYSTYKA FIZYKO-CHEMICZNA:

Wygląd: biały proszek
Rodzaj: wypełniacz wzmocniony winylem
Ciężar właściwy: 1,6 kg/l w 20°C
Czas twardnienia: 1-5 h