Polyfilla interior

Polyfilla interior

Kit do uzupełnień do wnętrz, pozbawiony skurczu, o dużej trwałości, szybkoschnący. Do uzupełnień dużych i małych ubytków, pęknięć, wyrównywania ścian wewnątrz. Miesza się z wodą w stosunku: 2,5 cz. preparatu 1 cz. wody, nakłada się w przedziale temperatur 8-30°C.

CHARAKTERYSTYKA FIZYKO-CHEMICZNA:

Wygląd: biały proszek
Rodzaj: łącznik wzmocniony celulozą
Ciężar właściwy: 1,1 kg/l w 20°C
Czas twardnienia: ok. 1 h