C 2000

C 2000

Wodna emulsja anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo-czynnych, związków nieorganicznych i środków stabilizujących, nieżrąca, nietoksyczna. Stosowana do usuwania tłustych zabrudzeń, a także o charakterze białkowym, z materiałów kamiennych i ceramiki. Zwykle stosuje się w roztworach wodnych, w stężeniach 25%, w trudniejszych przypadkach w 10%.

CHARAKTERYSTYKA FIZYKO-CHEMICZNA:

Wygląd: bezbarwna ciecz
Gęstość: ok. 1kg/l w 20°C
pH: > 13
Temperatura wrzenia: 101°C