Trietanoloamina 99%

Trietanoloamina 99%

Silnie higroskopijny, nielotny rozpuszczalnik, stosowany w niewielkich stężeniach jako środek emulgujący w mieszaninach woda-olej lub woda-wosk, lub też jako dodatek do okładów do oczyszczania, rozpuszczający nawarstwienia o tłustym charakterze.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE:

Wzór chemiczny: N(CH2CH2OH)3
Wygląd: lepki, bezbarwny płyn
Zawartość procentowa: 99%
Gęstość: 1,12 kg/l w 20°C
pH: 10,5 w 2 % roztw. wodnym