Linia produktów Estel

Linia produktów Estel

Są szczególnie polecane do konserwacji porowatych kamieni naturalnych (piaskowiec, trachit, tuf), cegły, tynków, stiuków.

BIO ESTEL

Produkt o podwójnym działaniu konsolidującym i biobójczym, gotowy do użycia, na baziekrzemianu etylu i aktywnych składników organometalicznych, rozpuszczony w benzynie lakowej. Szczególnie polecany do kamienia z dużą zawartością krzemionki, cegieł i tynków, zdegradowanych przez czynniki pochodzenia biologicznego. Dzięki powolnemu uwalnianiu
składników aktywnych szczególnie nadaje się do zabezpieczania obiektów w warunkach podwyższonej wilgotności, sprzyjających rozwojowi pleni, itp.

CHARAKTERYSTYKA FIZYKO-CHEMICZNA:

Wygląd: bezbarwny płyn
Lepkość: 4,7 cp w 20°C
Temperatura wrzenia: 145-200°C
Sucha masa: 25%
Gęstość: ok. 0,9 kg/l w 20°C
pH: 6
minimalna temperatura wiązania: 5°C


ESTEL 1000

Środek konsolidujący gotowy do użycia, na bazie krzemianu etylu, rozpuszczony w benzynie lakowej D40. Estel 1000 jest szczególnie polecany jako środek do konsolidacji i prekonsolidacji materiałów kamiennych o charakterze krzemionkowym, cegieł i zdegradowanych tynków.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE:

Wygląd: bezbarwny płyn
Gęstość: 0,97 kg/l w 20°C
Temp. wrzenia: 145-200°C
Lepkość: 4,9 cp w 20°C
Zawartość substancji aktywnej: 75%
Sucha masa: min. 35%


ESTEL 1100

Środek konsolidująco-hydrofobizujący gotowy do użycia, na bazie krzemianu etylu i oligomerów polisiloksanu, rozpuszczony w benzynie lakowej D40. Zawartość polisiloksanu nadaje traktowanym powierzchniom właściwości hydrofobizujące. Estel 1100 jest szczególniepolecany jako środek do konsolidacji i hydrofobizacji materiałów kamiennych o charakterze krzemionkowym, cegieł i zdegradowanych tynków.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE:

Wygląd: bezbarwny płyn
Gęstość: ok. 0,97 kg/l w 20°C
Temp. wrzenia: 145-200 °C
Lepkość: 5,1 cp w 20°C
Zawartość substancji aktywnej: 75 %
Sucha masa: min. 35 %