Wodorotlenek baru

Wodorotlenek baru

Powszechnie stosowany jako środek konsolidujący do tynków i malowideł ściennych. Wodorotlenek baru reaguje z dwutlenkiem węgla tworząc węglan baru sól o bardzo niskiej rozpuszczalności w wodzie, co daje efekt konsolidujący. Ponadto reaguje z siarczanem wapnia (CaSO4), obecnym w malowidłach w postaci zasoleń, tworząc siarczan baru (BaSO4) sól całkowicie nierozpuszczalną w wodzie.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE:

Wzór chemiczny: Ba(OH)2 · 8H2O
Wygląd: drobnoziarnisty biały proszek
Zawartość procentowa: > 95 %
Ciężar cząsteczkowy: 315,45 u