Akeogard® CO

Akeogard® CO

Preparat do wzmacniania i zabezpieczania materiałów kamiennych o dużej porowatości, należący do grupy kopolimerów fluorowcopochodnych, w roztworze rozpuszczalnikowym organicznym. Jest usuwalny okładami z tego samego rozpuszczalnika, w którym został rozpuszczony.

CHARAKTERYSTYKA FIZYKO-CHEMICZNA:

Zawartość substancji aktywnych: 3% kopolimer fluorowopochodny
Wygląd: bezbarwna ciecz
Gęstość: 0,84 kg/l w 20°C
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się