Akeogard® Stucco

Akeogard® Stucco

Spoiwo do kitów, uszczelnień, scaleń w materiałach kamiennych, należący do grupy kopolimerów fluorowcopochodnych, w roztworze rozpuszczalnikowym organicznym. Jest usuwalny okładami z tego samego rozpuszczalnika, w którym został rozpuszczony.

CHARAKTERYSTYKA FIZYKO-CHEMICZNA:

Zawartość substancji aktywnych: 10% kopolimer fluorowopochodny
Wygląd: bezbarwna ciecz
Gęstość: 0,8-0,85 kg/l w 20°C
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się