Akeogard® LTX

Akeogard® LTX

Preparat do wzmacniania i zabezpieczania materiałów kamiennych o dużej porowatości, należący do grupy kopolimerów fluorowcopochodnych, w emulsji wodnej. Jest usuwalny okładami z acetonu lub octanu butylu.

CHARAKTERYSTYKA FIZYKO-CHEMICZNA:

Zawartość substancji aktywnych: 5% fkopolimer fluorowopochodny
Wygląd: mleczna emulsja
Gęstość: 1,1 kg/l w 20°C
pH: 8-10