Amberlite IR 6744 OH

Amberlite IR 6744 OH

Żywica do wymiany jonowej anionowej o silnym działaniu i niskiej granulacji. Stosowana do usuwania nawarstwień gipsowych z powierzchni kamiennych o charakterze wapiennym (marmur, wapień, itp.), tynków i fresków.

CHARAKTERYSTYKA FIZYKO-CHEMICZNA:

Substancja macierzysta: kopolimer styrenowy DVB (70%)
kopolimer akrylowy (30%)
Wygląd: biało-bursztynowy proszek Forma jonowa: OH
pH: 7-10
Wielkość cząsteczki: 20-350 µ