Węglan amonu

Węglan amonu

Nieorganiczna sól stosowana w roztworach wodnych wraz z innymi odczynnikami i nośnikami do sporządzania okładów i past do oczyszczania powierzchni kamiennych i fresków. Węglan amonu może być stosowany jako zamiennik dwuwęglanu amonu w pacie AB 57, dzięki swojej zwiększonej efektywności w rozpuszczaniu siarczanu wapnia.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE:

Wzór chemiczny: (NH4)2CO3
Wygląd: biały proszek
Zawartość procentowa: min. 30% NH3
Ciężar właściwy: 0,78-0,83 kg/l w 20°C
pH: 9 w 10% roztw. wodnym