Wodorowęglan sodu

Wodorowęglan sodu

Nieorganiczna sól stosowana w roztworach wodnych wraz z innymi odczynnikami i nośnikami do sporządzania okładów i past do oczyszczania powierzchni kamiennych i fresków. Najbardziej znanym preparatem, gdzie stosowany jest wodorowęglan sodu, jest pasta AB 57 (receptura I.C.R., Rzym).

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE:

Wzór chemiczny: NaHCO3
Wygląd: biały krystaliczny proszek
Zawartość procentowa: min. 99%
Ciężar właściwy: 1,05 kg/l w 20°C
pH: 8,1-8,4 w 5% roztw. wodnym