Heksametafosforan sodu

Heksametafosforan sodu

Sól nieorganiczna, stosowana w roztworze wodnym, do okładów do oczyszczania kamieni wapiennych; rozpuszcza gips bez znaczącego uszkadzania węglanu wapnia. Ponadto wiąże wiele kationów metali.

CHARAKTERYSTYKA FIZYKO-CHEMICZNA:

Wzór chemiczny: (NaPO3)6
Wygląd: biały proszek
pH: 6,7
Ciężar właściwy: 1,2 kg/l w 20şC
Stężenie: 99%