Sol dwusodowa MEDTA

Sol dwusodowa MEDTA

Sól kwasu organicznego (sól dwusodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego) stosowana w roztworach wodnych z innymi rozpuszczalnikami i zagęszczaczami do tworzenia past i okładów do oczyszczania powierzchni kamiennych i fresków. Dzięki swoim właściwościom do wiązania wapna, występującego w nawarstwieniach, oraz swojej dobrej rozpuszczalności, stosowana jest w pacie AB 57 (formuła opracowana przez I.C.R. w Rzymie).

CHARAKTERYSTYKA FIZYKO-CHEMICZNA:

Wzór chemiczny: [CH2N(CH2COOH)CH2COONa]2 · 2H2O
Wygląd: białe kryształki
Stężenie: 99% min.
Ciężar właściwy: 0,7 kg/l w 20°C
pH: 4-6,5% wodnego roztworu
Wielkość cząsteczki: 20-350 µ