New Des

New Des

Preparat na bazie IV-rzędowych soli amoniowych, stosowany jako środek biobójczy w roztworach wodnych wraz z innymi odczynnikami i nośnikami do sporządzania okładów i past do oczyszczania powierzchni kamiennych i fresków. Najbardziej znanym preparatem, gdzie stosowany jest New Des, jest pasta AB 57 (receptura I.C.R., Rzym).

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE:

Wygląd: bezbarwny płyn
Zawartość procentowa: 10% (chlorek alkilobenzylodimetyloamoniowy)
Gęstość: 0,95 kg/l w 20 °C
pH: obojętne w 10 % roztw. wodnym