Produkt B.D.G. 86

Produkt B.D.G. 86

Neutralny preparat, gotowy do użycia, na bazie chlorku hydroksyamonu oraz wodorowęglanu hydrazyny w roztworze wody destylowanej, specjalnie opracowany do usuwania tzw. czarnych plam tlenków i wodorotlenków manganu z powierzchni przedmiotów ceramicznych, kamiennych, kościanych i szklanych, pochodzących z wykopalisk archeologicznych. Stosuje się go w okładach lub poprzez zanurzenie w nim konserwowanego obiektu. Dostępna jest linia produktów B.D.G. 86, różniących się od siebie w zależności od materiału, na który mają być zastosowane:

  • B.D.G. 86 błękitny do obiektów szklanych, o pH 5,5
  • B.D.G. 86 żółty do obiektów kościanych, o pH 6,5
  • B.D.G. 86 czerwony do obiektów ceramicznych, o pH 7
  • B.D.G. 86 zielony do obiektów kamiennych, o pH 7