Deck 1000

Deck 1000

Preparat do usuwania przemalowań, w proszku, zawierający naturalne substancje nieorganiczne, rozpuszczony w wodzie nadaje się do usuwania przemalowań olejnych i na bazie żywic alkidowych z powierzchni kamiennych i drewnianych; oczyszcza kamienie naturalne i sztuczne z zabrudzeń pochodzenia atmosferycznego. Nie zawiera substancji toksycznych, jest bezpieczny dla substancji zabytkowej i dla środowiska.

CHARAKTERYSTYKA FIZYKO-CHEMICZNA:

Wygląd: biały proszek
Ciężar właściwy: 0,5 kg/l w 20°C
pH: < 13