Nitromors

Nitromors

Uniwersalny preparat do usuwania przemalowań, neutralny, niepalny, niekorozyjny, do usuwania lakierów nitro, poliuretanowych i syntetycznych z każdego rodzaju powierzchni. Nakłada się przy użyciu szpachli lub pędzla, również na płaszczyzny pionowe.

CHARAKTERYSTYKA FIZYKO-CHEMICZNA:

Skład: dichlorometan i alkohol metylowy
Wygląd: przezroczysty gęsty płyn
Gęstość: 1,2 kg/l w 20°C
pH: < 13