Vernistac

Vernistac

Uniwersalny preparat o silnym działaniu do usuwania przemalowań, nieżrący, opracowany do usuwania powłok z lakierów nitro, poliuretanowych, syntetycznych, akrylowych i epoksydowych. Nakłada się pędzlem. Usuwa nawet stare powłoki lakierów i o dużej grubości.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE:

Skład chemiczny: dwuchlorometan, alkohol metylowy, trójchloroetylen
Wygląd: gęsty niebieskawy płyn
Gęstość: 1,2 kg/l w 20°C
Temp. wrzenia: 38-68°C
Temp. zapłonu (przy otwartym pojemniku): > 22°C