Gustav Berger's Original Formula® 371

Gustav Berger's Original Formula® 371

BEVA® 371
Spoiwo dublażowe do dublażu na ciepło, stworzone przez prof. Gustava Bergera w 1970 r., powszechnie znane pod nazwą BEVA® 371. Ze względu na licznie pojawiające się podróbki oryginalnego produktu, o nie zawsze identycznym składzie, prof. Berger zdecydował się na zmianę nazwy opracowanego przez siebie kleju na Gustav Berger's Original Formula® 371. Beva® 371 (Berger ethylene vinyl acetate) jest produktem na bazie octanu winylowo-etylo-wego, parafiny i żywicy ketonowej w stężeniu 40 % w rozpuszczalniku alifatyczno-aroma-tycznym. Gustav Berger's O. F.® 371 stosowana wraz z Rozcieńczalnikiem 372 tworzy odwracalne, stabilne chemicznie spoiwo o dobrej elastyczności. Stosowana jest przede wszystkim jako klej do dublażu na ciepło (na stole próżniowym lub przy użyciu żelazka), do podklejania odspojeń warstwy malarskiej, a także do zabezpieczeń czasowych i trwałych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE:
Wygląd: opalizujący żel Zawartość
substancji stałej: 40%
Temp. topnienia: 68°C
Temp. zapłonu: < 23°C


ROZCIEŃCZALNIK 372
Specjalnie opracowany rozcieńczalnik do preparatu Gustav Berger's O. F.® 371.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE:
Skład: mieszanina rozpuszczalników alifatycznych i aromatycznych
Wygląd: bezbarwny płyn
Gęstość: 0,75
kg/l w 20°C
Temp. zapłonu: < 23°C