Gustav Berger's Original Formula® Isolating PVA Spray Varnish

Gustav Berger's Original Formula® Isolating PVA Spray Varnish

Gotowy do użycia werniks na bazie żywic winylowych w bardzo lotnym rozpuszczalniku, specjalnie opracowany w celu stworzenia jednorodnego i dobrze przylegającego filmu zabezpieczającego warstwę malarską. Stosowany do utrwalania i zabezpieczania retuszy; nie zmienia ich barwy.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE:
Wygląd: bezbarwny płyn
Gęstość: 0,92 kg/l w 20°C
Temp. zapłonu: < 23°C